Rally

Rally – fartfyllt, familjärt och fantastiskt roligt

Sekunderna tickar ner samtidigt som adrenalinet flödar till. När klockan slår om till nästa minut är det er tur att gasa iväg. Vägen framför er är avstängd för all trafik, utom tävlande. Tiden ticker ner, ”Fem, fyra, tre, två, ett, KÖR”. Föraren släpper upp kopplingen och gasar iväg in på specialsträckan, medan co-drivern läser noterna (vägbeskrivningen) med hög precision, ”höger tre över krön femtio, vänster fyra till vänster två etthundra”.

Rally är ett samspel mellan förare och co-driver. Co-driverns noter beskriver vägen, så att föraren snabbt och säkert kan köra specialsträckan på så kort tid som möjligt. En tävling består oftast av flera specialsträckor på avlysta vägar med transportsträckor på allmän väg däremellan. Körtiden på tävlingens alla specialsträckor läggs ihop och den som har kört på kortast tid vinner.

Varje tävlingsekipage måste följa en av arrangören tillhandahållen roadbook med en vägbeskrivning som säger vart man ska köra för att hitta till specialsträckorna, den måste man följa. Det är inte tillåtet att avvika från angiven färdväg. Under tävlingen måste ekipagen även anpassa sig efter tävlingstid, det vill säga de måste ankomma till tidkontroller på rätt minut. En tidig eller sen ankomsttid medför straffsekunder. Mellan specialsträckorna finns det speciellt angivna serviceplatser där tankning och service av bilen är tillåten.

Man kan köra rally med allt från en standardrallybil till specialbyggda bilar som inte får köras på allmän väg annat än under tävling. Bilarna delas in i olika klasser utifrån prestanda, två- eller fyrhjulsdrift och ålder. Det som är gemensamt för alla tävlingsbilarna är att de är utrustade med extra skyddsutrustning, som exempelvis skyddsbur, speciella tävlingsstolar och minst fyrpunktsbälten. De tävlande har brandsäkra kläder, hjälm och ofta någon form av nackskydd.

För att börja köra rally krävs att man är minst 18 år och har körkort. Man kan även köra ungdomsrally under tiden som man övningskör, dvs från 16 års ålder. Man måste även ha en tävlingslicens. Den får man genom att gå en förarutbildning sanktionerad av Svenska bilsportförbundet. Utöver förarutbildningen behöver man även genomföra en så kallad debutanttävling, för att visa att man har förstått hur tävlingsmomentet genomförs.

Från det att man är 13 år får man börja åka med som kartläsare i rally. Även då krävs att man genomgår en teoretisk utbildning för att få licens. Som kartläsare får man använda sig av roadbook och eventuellt en vägkarta för att hjälpa föraren att hitta rätt på transport- och specialsträckor. Från det år man fyller 16 år får man börja läsa noter och kallas då för co-driver. Då krävs det att man har en licens som kartläsare samt genomgår en notutbildning.

Rally är roligt! De som en gång börjar brukar ha svårt att sluta och de som slutar får ofta återfall till sporten senare under livet.

Vill du veta mer, kontakta din lokala bilsportförening eller kontakta sportgrensansvariga ute i distrikten.